top of page
THE WELSH ALPHABET 
YR WYDDOR

Yr wyddor Gymraeg (Yr Wyddor) yn aml yn un o'r darnau cyntaf o 'waith cartref' a anfonir adref.

Mae ein fideo isod yn darllen trwy Yr Wyddor Gymraeg(Yr Wyddor)i chwi glywed pa fodd y mae pob llythyren yn cael ei ynganu. Rydym hefyd wedi cynnwys dolenni defnyddiol ar waelod y dudalen hon er mwyn i chi allu ymarfer darllen, ysgrifennu a gwrando ar ganeuon yr wyddor gyda'ch plentyn. 

Ffeithiau Cyflym Yr Wyddor
  • Mae 29 llythyren yn yr wyddor Gymraeg.

  • Mae saith llafariad yn Gymraeg, a, e, i, o, u, w, ac y

  • Does dim llythrennau 'k', 'q' na  'z' yn Gymraeg

  • Mae'r cyfuniadau llythrennau canlynol yn cyfrif fel llythrennau sengl:

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_cc03-58, dd-bb3b-136bad_ccd358,-bb3b-136bad_ccd358, th

bottom of page