top of page

CYSYLLTIADAU DEFNYDDIOL, GWEFANNAU AC APS

Mae nifer cynyddol o adnoddau ar gael i chi a’ch plentyn yn Gymraeg.

Isod mae rhestr (nid yw'n derfynol o bell ffordd) o ddolenni i apiau, cyrsiau a gwefannau a allai fod yn ddefnyddiol i chi

APPS DEFNYDDIOL

Screen Shot 2022-01-22 at 06.03.55.png

TRIC A CHLIC

Ap i gyd-fynd â chynllun darllen ffoneg Tric a Chlic

Screen Shot 2022-01-22 at 06.11.30.png

TRIC A CHLIC 2

Yr ap dilynol ar gyfer darllenwyr sydd wedi symud ymlaen i level (Cam) 2 & 3 yn y gyfres Tric a Chlic

Screen Shot 2022-01-24 at 13.25_edited.jpg

LLYFRAU BACH MAGI ANN

Darllen sain-along llyfrau i blant 3-7 oed gyda chyfieithiad Saesneg.

Screen Shot 2022-01-24 at 14_edited.jpg

LLYFRAU HWYL MAGI ANN YN GOSOD 1 - 5

Llawer mwy o lyfrau sain Magi Ann y gallwch chi a'ch plentyn eu darllen ynghyd â nhw.

Bydd y ddolen isod yn mynd â chi i'r app 1af, ond gallwch chi ddod o hyd i 2-5 yn y siop app hefyd. 

Screen Shot 2022-01-22 at 06.05.51.png

BETSAN A ROCO

Ap sgiliau llythrennedd a rhifedd i blant ar lefel y Cyfnod Sylfaen

Screen Shot 2022-01-24 at 14.53_edited.jpg

ANTUR CYW

Gemau darllen a llythrennedd a llawer mwy gan sianel blant S4C, Cyw.

Screen Shot 2022-01-24 at 20.44.30.png

CAMPAU COSMIG

Gemau sgiliau geirfa i blant

Screenshot 2023-01-24 at 15.51.56.png

WYT TI'N GWYBOD?

Ap rhyngweithiol ffeithiol am y byd o'n cwmpas o'r enw 'Ydych Chi'n Gwybod?' (i blant 3-7 oed) 

Screenshot 2023-01-24 at 20.11.43.png

BYS A BAWD

Mae Bys a Bawd (Bys a Bawd) yn ap sy’n cyfuno caneuon i blant ifanc a rhith-realiti.

Screenshot 2023-01-24 at 20.37.15.png

BETSAN A ROCO YN Y DREF 1
(Betsan a Roco Yn Nhref 1)

 Llyfrau digidol gyda sain i blant 3 i 5 oed, yn llawn straeon a cherddi.

Screenshot 2023-01-24 at 20.44.17.png

BETSAN A ROCO YN Y DREF 2
(Betsan a Roco Yn Nhref 2)

Llyfrau digidol gyda sain i blant 5 i 7 oed.

Screenshot 2023-01-24 at 20.54.28.png

BYD CYW

Ap gan S4C i ieuenctid- 

"ap llawn hwyl i blant sy'n caru gemau, straeon, caneuon ac archwilio!"

Screenshot 2023-01-25 at 09.03.54.png

CYW TIWB

Llwyth o raglenni Cymraeg i blant bach, wedi eu cynhyrchu gan S4C

Screenshot 2023-01-25 at 09.04.48.png

DEWIN A DOTI

Llyfrau llafar i blant ifanc gan Mudiad Meithrin

Screenshot 2023-01-25 at 09.25.45.png

BOTIO

Ap codio Cymraeg i blant.

CYSYLLTIADAU DEFNYDDIOL AND WEBSITES

LEARNWELSH.CYMRU

Dyma un o'r gwefannau mwyaf cynhwysfawr ar ddysgu Cymraeg. Mae ganddo fideos ac adnoddau defnyddiol iawn, gyda llawer ohonynt wedi’u cynllunio’n benodol ar gyfer teuluoedd ifanc sy’n dysgu Cymraeg. Mae hefyd yn the place i fynd os ydych am ymuno â dosbarth Cymraeg ar-lein neu wyneb yn wyneb.

BBC BITESIZE

Mae gan BBC Bitesize lawer o fideos gwych yn y Gymraeg sy'n cefnogi ac yn ategu'r cwricwlwm a addysgir mewn ysgolion.

Bydd y ddolen isod yn mynd â chi i'r dudalen 'Cymraeg i Ddysgwyr'.

AWGRYM: Pan fyddwch yn clicio ar fideo, mae trawsgrifiad hwylus oddi tano yn cynnwys y geiriau Cymraeg a chyfieithiad Saesneg.

YMDDIRIEDOLAETH LLYFRAU (Pori Drwy Stori)

Gwybodaeth am lyfrgelloedd lleol, amserau rhigymau, llyfrau am ddim, fideos a recordiadau o lyfrau Cymraeg a Saesneg i blant yn ogystal â thaflenni gweithgaredd am ddim a lawrlwythiadau i'w defnyddio.

Maent hefyd yn gyfrifol am yPori Drwy StoriCynllun a ddefnyddir yn aml mewn ysgolion Cymraeg ar gyfer plant mewn dosbarthiadau Meithrin (Dosbarth Meithrin). Edrychwch ar eu gwefan trwy glicio ar y ddolen isod, gan fod ganddyn nhw lawer o fideos a recordiadau o lyfrau a rhigymau. 

CYW / S4C

Rhaglenni Cymraeg gwych i blant ifanc, gan gynnwys y GymraegPatrol Patrol, Octonauts, Numberblocks, Olobob Topa llawer mwy... 

MUDIAD MEITHRIN (GRWPIAU CHWARAE CYN-YSGOL GYMRAEG)

Mae'r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth am ofal plant lleol a chylchoedd chwarae sy'n gweithredu yn Gymraeg. Mae ganddo hefyd ddolenni i fideos podlediadau ac adnoddau eraill a allai fod yn ddefnyddiol.

DYSGU GYDA SAM

Mae hon yn wefan wych sydd â llyfrau perffaith ar gyfer dysgwyr Lefel Sylfaen. Mae ganddo hefyd ganllawiau gwych i rieni di-Gymraeg neu sy'n ddysgwyr, ynghyd ag adnoddau darllen ac ysgrifennu am ddim i'w lawrlwytho i blant. Edrychwch ar eu gwefan trwy glicio ar y ddolen isod.

DUOLINGO

Mae’r cwrs iaith ar-lein adnabyddus bellach mewn partneriaeth â’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

WYAU DARLLEN

Gwefan boblogaidd lle mae plant yn dysgu darllen yn Saesneg trwy gemau a thasgau. Mae llawer o ysgolion yn tanysgrifio ar ran y teuluoedd, felly cysylltwch â man dysgu eich plentyn cyn cofrestru os oes gennych ddiddordeb.

Nid yw Reading Support for Parents Ltd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

bottom of page