top of page

Ysgolion 

Bydd tanysgrifiad ysgol yn cynnwys mynediad llawn i'ch athrawon a'ch teuluoedd i'r wefan a'r holl adnoddau i'w defnyddio gartref neu yn y dosbarth.

 

Mae'n cynnwys recordiadau sain a chyfieithiadau tudalen wrth dudalen o 50 o lyfrau Coeden Ddarllen Rhydychen, Prosiect X, a Dysgu gyda Sam (gyda mwy o lefelau a llyfrau ar y gweill) ac adnoddau sy'n alinio gyda rhaglenni darllen eraill, er enghraifft Tric a Chlic , Pobl Pentre a Pitrwm Patrwm.

Byddwn hefyd yn gallu gwneud unrhyw adnoddau  i chi yn bersonol, i'w defnyddio yn eich dosbarth neu gartref ar ôl i ni eu huwchlwytho i'n gwefan.

Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu eich ysgol i fodloni’r meini prawf a nodir yn y Siarter Iaith drwy megis annog y defnydd o’r Gymraeg yn y cartref a meithrin ymgysylltiad gweithredol rhieni a gofalwyr â’r Gymraeg.

Pam tanysgrifio?
Teacher and Pupil
School Intro Offer
 • Try it out

  School Intro Offer

  99£
  Every year
   
  • Special one time offer
  • Full access for teachers and parents
  • For use in the classroom and at home
  • Request tailored resources to your suit your school

Pam tanysgrifio i Welsh Reading for Parents? 

Darparu adnoddau hygyrch

Cynnig platfform ar-lein cyfleus i rieni sy'n cynnwys fideos, recordiadau sain, cyfieithiadau a dolenni defnyddiol.

Siarter iaith

Helpwch eich ysgol i gwrdd â'r meini prawf a nodir yn y Siarter Iaith drwy annog y defnydd o'r Gymraeg yn y cartref a meithrin ymgysylltiad gweithredol rhieni a gofalwyr â'r Gymraeg. 

Hybu canlyniadau addysgol

Helpu plant i lwyddo yn yr ysgol trwy ddarparu offer ymarferol i rieni a gofalwyr i gefnogi darllen gartref.  

gwella cyfathrebu

Gwella cyfathrebu rhwng y cartref a'r ysgol trwy roi porth defnyddiol i rieni sy'n cynnwys geirfa, llyfrau a deunyddiau a astudir yn yr ysgol.

Athrawes, Cynradd Cyfrwng Saesneg

“Mae tystebau yn rhoi syniad o sut beth yw gweithio gyda chi neu ddefnyddio'ch cynhyrchion. Newidiwch y testun ac ychwanegwch eich testun eich hun."

Morgan James, NY

msgstr "Gall tysteb wych roi hwb i ddelwedd eich brand. Cliciwch i olygu ac ychwanegu eich delwedd eich hun."

Lisa Driver, MI

“Rhowch i gwsmeriaid eich adolygu chi a rhannu'r hyn oedd ganddyn nhw i'w ddweud. Cliciwch i olygu ac ychwanegu eu tysteb.”
bottom of page